HumaNova

 HumaNova
 

HumaNova startade som utbildningsföretag i Malmö 1996, och i dag finns verksamhet på sex orter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Helsingfors och Vasa.

Huvuddelen av HumaNovas verksamhet består av följande utbildningar: samtalscoach, samtalsterapeut, parterapeut och organisationskonsult. Till det kommer fortbildningar för diplomerade eller auktoriserade terapeuter, till exempel par- och relationsterapeut, gruppterapeut samt handledare. HumaNova bedriver även konsultverksamhet inom HumaNovaFöretagsutveckling.

Det studerar cirka 400 elever i norden på HumaNova varje år under ledning av ett trettiotal lärare och konsulter. HumaNovas lärare består av samtalsterapeuter, psykoterapeuter, psykiatriker, organisationskonsulter m.fl.

HumaNova har under sina verksamhetsår diplomerat hundratals konsulter och terapeuter, vilka i dag är verksamma inom organisatoriskt och personligt växande.

HumaNova är ett oberoende, medarbetarägt utbildningsföretag med vare sig politiska eller religiösa intressen.

Mer information om oss och våra utbildningar hittar du på vår webbplats – HumaNova.